กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/11777/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการแหทย์

เรื่อง ขยายเวลาการรันสมัครบุคคลเพื่อเลอกสรรเป็นหนักงานราชกาวทั่วไป ดำแหน่งช่างเทคนิค

คามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ประเภทหนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งช่างเทคนิค ปฏิบัดิงานที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรมการแพทย์พิจารณาแล้วมีผู้ มาสมัครเข้ารับการเลือกสรรจำนวนน้อย จึงขอขยายเวลาการรับสมัครเพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบดีเหมาะสมกับ ตำแหน่งดังกล่าว มีรายละเอียคดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างเทคนิค

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาชาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาชาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีไทรคมนาคม สาชาวิชาเทคนิคเครื่องกลหรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

      Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

    ฝากประชาสัมพันธ์

    เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมึประสิทธิภาพ

  3. มีลักษณะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่างเทคนิค

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายละเอียดที่กำหนด ควบคุม ระบบงานที่ใช้ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆหลายชนิดรวมกัน คำนวณรายการและประมาณราคา เกี่ยวกับงานดังกล่าว ช่วยงานตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ วิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมายสำรวจท้องที่เพื่อกำหนดเขตและสถานที่เกี่ยวกับการประกันภัยและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ๖๖๘/๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023547025

ต่อ 1518

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments