องค์การสะพานปลา

ลิงค์: https://ehenx.com/11853/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การสะพานปลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การสะพานปลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอกเข้าปฏ๊บีติงาน

องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดย พระราชบัญญ้ติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๖๔๘๖ มีวัตถประสงค์เพื่อส่งเสรมฐานะสวัสดิการ อาชีพชาวประมง จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมประมง พัดเนาศักยภาพกิจกรรมประมง ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพื่อ เป็นแหล่งชี้อชายสินคัาสัตว์นํ้าที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

องค์การสะพานปลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลีอกเขาปฏีบัตึงาน ในตำแหน่ง คังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๑. เพศชาย/หญืง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแถ้ว
๒. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel
๔. ถ้ามีประสบการณ์ในงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะใต้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


นักบัญชี

๑. เพศชาย/หญืง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแถ้ว
๒. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel
๔. ถ้ามีประสบการณ์ในงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะใต้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสะพานปลา :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่สำนักงานบร้หารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา องค์การสะพานปลา เลขที่ ๑๔๙ ขอยเจริญกรุง ๕๘ แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพมหานคร10120 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 – 25 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022117300

ต่อ 2510

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสะพานปลา

แผนที่ เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments