พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

ลิงค์: https://ehenx.com/11994/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,วิศวกร,สถาปนิก,นักวิชาการศึกษา,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 20,280-23,760
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280-23760 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา*


วิศวกร

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280-23760 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


สถาปนิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา*


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

วิธีการสมัครงานพนักงาน พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 – 6 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments