Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.ย. -8 ต.ค. 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลิงค์: https://ehenx.com/15433/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.ย. – 8 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ต.ค. -15 ต.ค. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/15419/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 26,250-31,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 15 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 27 ก.ย. -1 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15418/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บึงกาฬ (สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.ย. – 1 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 29 อัตรา,

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15394/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญกีฬา,ครูวิชากีฬา,เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ทะเบียน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่อนามัย,เจ้าหน้าที่ซักรีด,พนักงานขับรถ,นักการภารโรง,พนักงานรักษาความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 29
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ก.ย. 2564 รวม 16 อัตรา,

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลิงค์: https://ehenx.com/15392/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิจัยปฏิบัติการ,บรรณารักษ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,สถาปนิกปฏิบัติการ,บุคลากรปฏิบัติการ,นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,750-21,880
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 41 อัตรา,

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15391/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์,เลขานุการฝ่ายอำนวยการ,เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ,เลขานุการฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่งานบุคคล,เลขานุการสำนักงานรองอธิการบดี,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,เลขานุการฝ่ายแผนและพัฒนา,เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ,เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา,เลขานุการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา,เลขานุการฝ่ายวิชาการ,เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล,เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์,เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศึกษาศาสตร์,เลขานุการคณะศิลปศาสตร์,เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศิลปศาสตร์,เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ,เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ,เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกีฬา,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารและสถานที่,เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 8,500-17,500
อัตราว่าง: 41
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 ก.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลิงค์: https://ehenx.com/15379/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,ครู,แม่บ้าน,คนสวน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-10 ก.ย. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15362/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 22,500-26,250
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.ย. -17 ก.ย. 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลิงค์: https://ehenx.com/15348/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ย. – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ก.ย. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/15281/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 8,690-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยมหิดล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**