Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 พ.ย. -27 พ.ย. 2563 รวม 15 อัตรา,

กรมการค้าต่างประเทศ”

ลิงค์: https://ehenx.com/11767/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-18,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 พ.ย. – 27 พ.ย. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 พ.ย. -17 พ.ย. 2563

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/11765/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 พ.ย. – 17 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ย. -13 พ.ย. 2563

กรมส่งเสริมการเกษตร”

ลิงค์: https://ehenx.com/11764/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-12,280
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๑- ๖ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 พ.ย. – 13 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 พ.ย. -16 พ.ย. 2563 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

ลิงค์: https://ehenx.com/11763/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อำนาจเจริญ (วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 พ.ย. – 16 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ย. -16 พ.ย. 2563

กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://ehenx.com/11762/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย (ศูนย์หม่อนไหม เฉสิมพระเกียรดิสมเด็จพระนางเจัาสิริกิติ์ พระบรมราขีนึนาถ หนองคาย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 พ.ย. – 16 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ย. -18 พ.ย. 2563

กรมประมง”

ลิงค์: https://ehenx.com/11760/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระแก้ว (สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 พ.ย. – 18 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 พ.ย. -23 พ.ย. 2563

กรมประมง”

ลิงค์: https://ehenx.com/11759/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (ศูนย์วัจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ย. – 23 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 พ.ย. 2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/11757/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 พ.ย. -26 พ.ย. 2563

กองทัพอากาศ”

ลิงค์: https://ehenx.com/11756/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ย. – 26 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-6 พ.ย. 2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม”

ลิงค์: https://ehenx.com/11755/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๒ อาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Facebook Comments