ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ก.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/17285/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการเกษตร(ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ),นักสำรวจดิน,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 ก.ค. 2565

กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/17156/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 มี.ค. 2565

กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/16537/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: พังงา,ระนอง (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/15774/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการพัสดุ,เศรษฐกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป,นักสำรวจดิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2564 รวม 10 อัตรา,

กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/15772/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการพัสดุ,เศรษฐกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักสำรวจดิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 พ.ย. -12 พ.ย. 2564

กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/15616/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต ๑)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 พ.ย. – 12 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564

กรมพัฒนาที่ดิน “

ลิงค์: https://ehenx.com/14575/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 เม.ย. -30 เม.ย. 2564

กรมพัฒนาที่ดิน”

ลิงค์: https://ehenx.com/13941/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 มี.ค. -26 เม.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมพัฒนาที่ดิน”

ลิงค์: https://ehenx.com/13789/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มี.ค. – 26 เม.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**