ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ต.ค. 2565

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://ehenx.com/17672/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ,กรุงเทพมหานคร,สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -25 ส.ค. 2565

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://ehenx.com/17445/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ส.ค. – 25 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-9 ส.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://ehenx.com/17281/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเคมี),นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร),นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวัสดุศาสตร์),นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านสอบเทียบเครื่องมือวัด),นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านจุลชีววิทยา),นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร),นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ส.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มิ.ย. -26 มิ.ย. 2565

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://ehenx.com/17133/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มิ.ย. – 26 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -26 มิ.ย. 2565

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://ehenx.com/17132/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 มิ.ย. – 26 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-1 ก.พ. 2565

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://ehenx.com/16200/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ก.พ. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ม.ค. -1 ก.พ. 2565

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://ehenx.com/16144/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ม.ค. – 1 ก.พ. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ก.ย. 2564

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://ehenx.com/15360/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 เม.ย. 2564

กรมวิทยาศาสตร์บริการ”

ลิงค์: https://ehenx.com/13931/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ธ.ค. -28 ธ.ค. 2563

กรมวิทยาศาสตร์บริการ”

ลิงค์: https://ehenx.com/12077/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ธ.ค. – 28 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**