กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://ehenx.com/13931/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัคร

งานอำนวยการวิจัย กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ, การติดตาม – รวบรวม – บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย, การติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก, การวางแผนจัดเตรียมการประชุมงานวิจัย, การจดบันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุมงานวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งไฟล์เอกสารมาที่คุณอานนท์ หรือ คุณพัชรีภรณ์ E-mail : research@dss.go.th 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 – 24 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022017106

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. รูปถ่าย จำนวน 1 รูป
2. สำเนาประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
4. Resume จำนวน 1 ฉบับ
5. ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

Facebook Comments