ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 เม.ย. -31 พ.ค. 2564 รวม 28 อัตรา,

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน”

ลิงค์: https://ehenx.com/14055/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 28
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-20 พ.ค. 2564

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ”

ลิงค์: https://ehenx.com/14051/ หรือ
ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์,นักการเงิน,นักคอมพิวเตอร์,นักผลิตภัณฑ์,วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -31 พ.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ”

ลิงค์: https://ehenx.com/14050/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พนักงานบุคคล
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 เม.ย. -13 พ.ค. 2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

ลิงค์: https://ehenx.com/14045/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงานล่งเสริมและสนับสบุน วิชาการ ๔)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 เม.ย. – 13 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 เม.ย. -9 พ.ค. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

ลิงค์: https://ehenx.com/14036/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,วิศวกรโยธา,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: เลย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 เม.ย. – 9 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**