ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 ส.ค. 2565 รวม 11 อัตรา,

สถาบันพระบรมราชชนก

ลิงค์: https://ehenx.com/17386/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 พ.ค. 2564

สถาบันพระบรมราชชนก”

ลิงค์: https://ehenx.com/14120/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 เม.ย. -10 พ.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

สถาบันพระบรมราชชนก”

ลิงค์: https://ehenx.com/14049/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัยากรบุคคล,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 เม.ย. – 10 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 เม.ย. 2564

สถาบันพระบรมราชชนก”

ลิงค์: https://ehenx.com/13858/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-8 มี.ค. 2564

สถาบันพระบรมราชชนก”

ลิงค์: https://ehenx.com/13031/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 ก.พ. 2564

สถาบันพระบรมราชชนก”

ลิงค์: https://ehenx.com/12658/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตรัง (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 ม.ค. 2564

สถาบันพระบรมราชชนก”

ลิงค์: https://ehenx.com/12194/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 พ.ย. -25 พ.ย. 2563

สถาบันพระบรมราชชนก”

ลิงค์: https://ehenx.com/11835/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 พ.ย. – 25 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**