กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/12203/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 (สวพ.6))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 15 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี (สวพ.6) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเกษตร

ร่วมปฏิบัติงานกับนักวิชาการเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุ์พืช เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล รวบรวม จัดเก็บรักษา เอกสารสำคัญ เอกสารพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเกษตร

1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเหมาะสมใน การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ทดสอบความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรมวิชาการเกษตร ที่เกี่ยวข้อง
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบ ทางการเงิน การบัญชี การคลัง
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 (สวพ.6) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 (สวพ.6) ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 – 15 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments