กำหนดการสอบท้องถิ่น รับสมัคร 18 ก.พ. 2564 (ฉบับร่าง)

ลิงค์: https://ehenx.com/12245/ หรือ
เรื่อง:


กำหนดการสอบท้องถิ่น รับสมัคร 18 ก.พ. 2564 (ฉบับร่าง)

(ร่าง) กำหนดการสอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2564

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

กิจกรรมภายในวันที่
1. ประชุม กสถ. กำหนดการประกาศรับสมัครสอบ (ก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) – ประชาสัมพันธ์29 มกราคม 2564
2. รับสมัครสอบ (ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ) 2.1 กรอกใบสมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน 2.2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ18 กุมภาพันธ์ 2564
3. พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ23 กุมภาพันธ์ 2564
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)10 มีนาคม 2564
5. ประกาศวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)10 มีนาคม 2564
6. สอบภาค ก และภาค ข27 มีนาคม 2564
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)26 เมษายน 2564
8. ประกาศวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์26 เมษายน 2564
9. สอบสัมภาษณ์11 พฤษภาคม 2564
10. ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน26 พฤษภาคม 2564
11. รายงานตัวเลือก อปท. ที่จะบรรจุ10 มิถุนายน 2564
12. บรรจุและแต่งตั้ง12 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 08034/พิเศษ 06 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง การลงนามในสัญญาจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

Facebook Comments