สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/12292/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,400
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมดรลูกจ้างโดรงการ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาห)ทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงาห)การวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปริญญาตรี)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16400- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)

 1. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. สามารถดำเนินการจัดประชุม สัมมนา มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 3. สามารถสรุปสาระสำคัญของการประชุมต่าง ๆ ได้ในเวลารวดเร็ว
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น MS office Database อินเตอร์เน็ต
 5. มีความมุ่งมั่นในผลดัมฤทธิของงาน
 6. สามารถปฏิบติงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้ภาวการณ์กดดันในระยะเวลาที่กำหนด
 7. สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวและเรียนรู้งาน ยอมรับฟังความคิดเห็นผูอื่น
 8. มีความละเอียดรอบคอบ ขทัน อดทน รักการเรียนรู้ และความจำดี
 9. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว สามารถทำงานล่วงเวลาได้เมื่อจำเป็น
 10. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปริญญาโท)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. วุฒิปริญญาโท ด้านสัตวบาล สัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถดำเนินการสัดประชุม สัมมนา มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 3. สามารถสรุปสาระสำคัญของการประชุมต่าง ๆ ไดในเวลารวดเร็ว
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 5. มีความมุ่งมันในผลดัมฤทธิของงาน
 6. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้ภาวการณ์กดดันในระยะเวลาที่กำหนด
 7. สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวและเรียนรู้งาน ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 8. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน รักการเรียนรู้ และความจำดี
 9. สามารถเดินทางไปต่างสังหสัดเป็นครั้งคราว สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เมื่อจำเป็น
 10. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)

ปฏิบัติงานวิชาการด้านระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)

ปฏิบัติงานวิชาการด้านการกำกับ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ และการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตาม พ.ร.บ.สัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๔๔๘

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2564 – 29 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025612445

 ต่อ 623 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสมัครทาง email : labanimals@nrct.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments