Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31 มี.ค. 2564 รวม 9 อัตรา,

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa)”

ลิงค์: https://ehenx.com/12294/ หรือ
ตำแหน่ง: นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล,นักจัดการงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ม.ค. 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ”

ลิงค์: https://ehenx.com/12292/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,400
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ม.ค. -3 ก.พ. 2564 รวม 10 อัตรา,

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”

ลิงค์: https://ehenx.com/12291/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์,แพทย์แผนไทย,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 3 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สทอภ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-1 ก.พ. 2564

สทอภ”

ลิงค์: https://ehenx.com/12289/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบริการวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**