สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa)

ลิงค์: https://ehenx.com/12294/ หรือ
ตำแหน่ง: นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล,นักจัดการงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa) เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อัตราว่าง : 8 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

 • ฝ่าย/สถาบัน/เขต (Department): ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิท้ล
  จำนวน 1 ตำแหน่ง  
 • ฝ่าย/สถาบัน/เขต: เขตพี้นที่ภาคอีสาน สาขาภาคอีสาน
  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิท้ลสาขาภาค ตอนกลาง : อีสานตอนกลาง อีสานล่าง
  สาขาละ 1 อัตรา จำนวน 2 อัตรา 
 • ฝ่าย/สถาบัน/เขต: เขตพี้นที่ภาคอีสาน สาขาภาคอีสาน
  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิท้ลสาขาภาค ตอนกลาง : อีสานตอนกลาง อีสานล่าง
  สาขาละ 1 อัตรา จำนวน 2 อัตรา    
 • ฝ่าย/สถาบัน/เขต: ล่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิท้ล
  จำนวน 1 อัตรา
 • ฝ่าย/สถาบัน/เขต: ส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
  จำนวน 2 อัตรา    

นักจัดการงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ฝ่าย/สถาบัน/เขต (Department): ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิท้ล

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่าย/สถาบัน/เขต (Department):  เขตพี้นที่ภาคอีสาน สาขาภาคอีสาน 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิท้ลสาขาภาค ตอนกลาง : อีสานตอนกลาง อีสานล่าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

ฝ่าย/สถาบัน/เขต (Department): เขตพี้นที่ภาคอีสาน สาขาภาคอีสาน 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิท้ลสาขาภาค ตอนกลาง : อีสานตอนกลาง อีสานล่าง

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง

ฝ่าย/สถาบัน/เขต (Department): ล่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิท้ล

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง

ฝ่าย/สถาบัน/เขต (Department): ฝ่าย/สถาบัน/เขต: ส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง


นักจัดการงานพัสดุ

ฝ่าย (Department): บริหารการคลังและบริการกลาง
ส่วน (Division):    บริการกลางและพัสดุ

ปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa)

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |

Facebook Comments