กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/12293/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,000-25,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (มูลนิธิไทย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศมูลนิธิไทย

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเสือกเปีนลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ

ด้วยมูลนิธิไทย ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การกำกับของกระทรวงการต่างประเทศ ที่มีภารกิจในการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับประชาชนผ่านการเผยแพร,ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในด้าน ต่าง ๆ เป็นต้น มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่-โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่โครงการ

อัตราเงินเดือน : 20000-25000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่โครงการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  1. มีสัญชาติไทย
  2. อายุไมตากว่า 18 ปี และไม,เกิน 35 ปี
  3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบเท่า หรือสูงกว่า
  4. การพูดอ่านเขียนภาษาไทยและอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
  5. สามารถพิมพ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้คล่อง
  6. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ (เช่น Microsoft Office: Word Powerpoint และ Excel) การออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐาน และสามารถอัพเดทและเพิ่ม ข้อมูลในเว็บไซต์ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่โครงการ

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. เขียนและอัพเดทข้อมูล คอนเทนต์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์และสื่อ สังคมออนไลน์ของมูลนิธิไทย
  2. ควบคุมดูแลเว็บไซต์และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของมูลนิธิไทย
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่โครงการ

 

วิธีการสมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ :สมัครอีเมล์  

ผู้สมัครกรอกและยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ foundationthai@gmail.com

มูลนิธิไทย มูลนิธิไทย ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2564 – 29 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0972466550

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments