กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/12298/ หรือ
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ม.ค. – 31 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันท้นตกรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งข้นเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายวัน)

ด้วยสถาบันท้นตกรรม กรมการแพทย์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลจะตำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และพนักงาน ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบํติงานที่สถาบันทันตกรรม รายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยทันตแพทย์

 ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร ๑ ปี)


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 ได้รับวุฒิประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอน ปลายสายสามัญ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ชึ่งมืลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการไห้บริการ การรักษาทางด้านท้นตกรรมให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การบีองกันโรค ที่เกี่ยวกับช่องปาก และปฏิบ้ติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ชึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับ การให้บริการสามารถช่วยเหลือทันตแพทย์จัดเตรียมและเรียงลำดับเครื่องมือในการรักษาทางท้นตกรรม รวมถึง ช่วยเหลือทันตแพทย์ให้การรักษาทางทันตกรรมได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ด้งนี้

  • ปฏิบัติงานช่วยข้างเก้าอี้ทำฟ้น จำนวน ๒ ตำแหน่ง
  • ปฏิบัติงานหน่วยทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ จำนวน ๓ ตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการแพทย์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น ๗ อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเชียน 

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 – 31 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments