สถาบันการบินพลเรือน

ลิงค์: https://ehenx.com/13915/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน,หัวหน้าแผนกนิติการ,หัวหน้าแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 32,930-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งหัวหน้าแผนกนิติการ สังกัดสำนักผู้ว่าการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งหัวหหน้าแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 32930- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


หัวหน้าแผนกนิติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 32930- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


หัวหน้าแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 32930- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  1. ได้รับปริญญาโท หรือเพียบได้!ม่ตำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือทางอึนที่ สถาบันการบ่นพลเรือนกำหนดใหัไช้เข็นคุณสมน์ตเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ และมืประสบการณ์ในสายงาบที่ เกี่ยวช้องมแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
  2. ได้รับปริญญาตรี หรือเพียบได้ไม่ตำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญขี หรือทางอันที่ สถาบันการบ่นพลเรือนกำหนดใหใช้เข็นคุณสมน์ติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์โนสายงานที่ เกี่ยวช้องมาแล้วไมน้อยกว่า 9 ปี 

หัวหน้าแผนกนิติการ

  1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเพียบได้!ม่ตำกว่านี้ทางนิติศาสตร์ หรือทางอันที่สถาบัน การบินพลเรือนกำหนดใหเชินคุณสมบัด้เฉพาะตำแหน่งนี้ได้และมีประสบการณ์ไนการทำงานด้าน กฎหมายมาแล้วใม่น้อยกว่า 7 ปี
  2. ได้รับวุฒิปริญญาตริ หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางนติศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบัน การบินพลเรือนกำหนดใหัเป็นคุณสมนัดเฉพาะตำแหน่งนี้ได้และมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน กฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี 

หัวหน้าแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย

  1. ไต้รับวุฒิปรีญญาโท หรือเทียบไต้เม่ตํ่ากว่านี้ทางคอมทิวเตอรื หรือเทคโนไลย สารสนเทศและการสื่อสารหรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนตใทํใช้เป็นคุณสมบตเอพาะ ตำหรับตำแหน่งนี้ และมีประสบการณ!นสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
  2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได!ม่ตำกว่านี้ทางคอมทิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี, สารสนเทศและการสื่อสารหรือทางลบที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดใหใช้เป็นคุณสมบิตเรพาะ, ตำหรับตำแหน่งนี้ และมีประสบการณ์ในสายงานทีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 บิ

วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 6 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันการบินพลเรือน

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments