บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (1)

ลิงค์: https://ehenx.com/13936/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 16,830-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัคร

ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เรื่อง การรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ( รฟฟท.) มีดวามประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในสังกัดต่าง ๆ โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา

 1. ปริญญาตรี การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงานบุคคล รัฐประคาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 3. ความรู้กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
 4. ทักษะในการใซ้คอมทิวเตอร์โปรแกรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 5. ทักษะในการใซ้ภาษาอังกฤษ
 6. ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 7. ความคิดสร้างสรรค์
 8. ความคิดเชิงวิเคราะห์
 9. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 10. การวางแผนและการจัดการ
 11. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ดูแลศูนย์ฟิกอบรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ดำเนินงานผิกอบรมด้านทักษะการปฏิบัติงานและการบริการงาน (Corporate & Management Training)
 3. การอบรมภายในบริษัท (In-House Training)
 4. การอบรมภายนอกบริษัท (Public Training)
 5. ดำเนินการอบรมเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบการผิกอบรม และระเบียบต่างๆ ของบริษัท โดยมีขั้นตอนดังนี้
 6. ดำเนินการสำรวจความต้องการการอบรมของพนักงาน โดยการออกแบบ สำรวจ หรือ แบบสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
 7. จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 8. จัดทำแบบขออนุมัติโครงการและนำเสนอขออนุมัติเงินค่าใช้จ่ายของโครงการ
 9. ติดตาม สนับสนุน และกระต้นให้มีการจัดส่งพนักงานเช้ารับการอบรม
 10. ดำเนินการจัดการอบรม เบิกค่าใช้จ่าย จัดทำเอกสารประกอบการอบรม เข่น เอกสารการบรรยาย เอกสารการลงทะเบียน เอกสารข้อสอบ เอกสารประเมินผล และอื่นๆ
 11. จัดทำรายงานสรุปการผิกอบรม
 12. ติดตามการจัดทำรายงานของพนักงานที่เช้ารับการอบรม ภายนอกบริษัท (Public Training)
 13. เช้าร่วมเป็นคณะทำงานต่างๆ ตามที่[ด้รับมอบหมาย
 14. ดำเนินงานจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 15. ประสานงาน ติดต่อ และเช้าร่วมเป็นคณะทำงาน
 16. ควบคุมและสนับสนุนในการดำเนินงาน KM ตามนโยบาย
 17. รวบรวม จัดเก็บ ข้อมูล และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้ง Soft File และ Hard Copy
 18. ปรับปรุงรูปแบบ สืบด้นหา และปรับเปลี่ยน รูปแบบ และวิธีการให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
 19. Safety and Quality System – ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมี คุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 20. Risk Management – ปฏิบัติตามแผน/ กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร
 21. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (1) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 18 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (1)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments