ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการอื่นๆ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 เม.ย. 2564

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/13959/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา อัตราค่าจ้างวันละ ๓๙๐.๓๘ บาท โดยผู้สมัคร จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่าง

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาชางานก่อสร้าง หรือ สาขางานโยธา หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ (มีวุฒิ ปวท. หรือ ปวส.) ทางด้านช่าง สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาโยธา
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
  • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)
  • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กะทำโดยประมาท หรือควาผมิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

วิชาที่สอบ

ช่าง

สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยมีรายละเอียดวิชาที่สอบดังนี้

  • ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) คะแนนเต็ม 20 คะแนน
  • ความรู้พื้นฐานทางด้านงานก่อสร้าง และงานโยธา คะแนนเต็ม 30 คะแนน

ผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ

สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 26 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments