ททท

ลิงค์: https://ehenx.com/14100/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป,ผู้ตรวจสอบภายใน,นิติกร,มัณฑนากร,สถาปนิก,พนักงานการเงิน,พนักงานวางแผน,พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์,พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,พนักงานการตลาด,พนักงานการตลาด,นักเขียน,ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร,ลูกจ้างทำหน้าที่ข่างเทคนิค,ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน,ลูกจ้างหำหน้าที่พนักงานการตลาด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 26
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 พ.ค. – 19 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ททท เปิดรับสมัคร

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงาน จำนวน ๒๑ อัตรา หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จำนวน ๖ อัตรา ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


ผู้ตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


มัณฑนากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สถาปนิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานการเงิน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวางแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานการตลาด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโททุกสาขา*


พนักงานการตลาด

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักเขียน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ลูกจ้างทำหน้าที่ข่างเทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ลูกจ้างหำหน้าที่พนักงานการตลาด

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป

พนักงานบริหารทั่วไป ๓ งานกิจกรรมเพื่อสังคม กองบริหารความยั่งยืน สำนักผู้ว่าการ จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขา 


ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายใน ๓ งานตรวจสอบการเงิน กองตรวจสอบส่วนกลาง ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรการอบรมสาขาวิขาฃีพผู้ตรวจสอบ ภายใน ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายใน ๓ งานตรวจสอบสำนักงานในประเทศ กองตรวจสอบ สำนักงานสาขา ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรการอบรมสาขาวิขาชีพผู้ตรวจสอบ ภายใน ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายใน ๓ งานตรวจสอบสำนักงานต่างประเทศ กองตรวจสอบ สำนักงานสาขา ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรการอบรมสาขาวิขาขีพผู้ตรวจสอบ ภายใน ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน


นิติกร

นิติกร ๓ งานปรึกษาด้านกฎหมายและคดี กองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

นิติกร ๓ งานข้อบังคับและระเบียบ กองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต


มัณฑนากร

มัณฑนากร ๓ งานสถาปัตยกรรม กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน หรือ สาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 


สถาปนิก

สถาปนิก ๓ งานสถาปัตยกรรม กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา

ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าในระดับ เดียวกัน และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 


พนักงานการเงิน

พนักงานการเงิน ๓ งานจำหน่ายและจัดเก็บรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ด้านการตรวจสอบภายใน

พนักงานการเงิน ๓ งานควบคุมรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ด้านการตรวจสอบภายใน 


พนักงานวางแผน

พนักงานวางแผน ๔ งานบริหารความเสี่ยงองค์กร กองบริหารความเลี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาโท ทุกสาขา 

พนักงานวางแผน ๔ งานพัฒนาข้อมูลตลาด กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยว ฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาโททุกสาขาทั้งนี้ในระดับปริญญาตรีต้องศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ คณิตศาสตร์ สถิติ/สถิติประยุกต์ และเศรษฐศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต


พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓ งานแผนงานดิจิทัสสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์ดิจิทัล ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรี ทางอื่นที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 


พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓ งานสินค้าการท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ กองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขา 


พนักงานการตลาด

พนักงานการตลาด ๔ งานยุโรป ๑ กองตลาดยุโรป แอฟริกา และ ตะวันออกกลาง ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาโท ทุกสาขา 


พนักงานการตลาด

พนักงานการตลาด ๓ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ภูมิภาคภาคเหนือ จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขา

พนักงานการตลาด ๓ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉึยงเหนือ จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขา

พนักงานการตลาด ๓ ททท. สำนักงานขอนแก่น ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขา

พนักงานการตลาด ๓ ททท. สำนักงานระยอง ภูมิภาคภาคตะวันออก จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขา


นักเขียน

นักเขียน ๓ งานหนังสือพิเศษและลื่อดิจิทัล กองวารสาร ฝ่ายบริการ การตลาด จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ 


ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร

ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร งานนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 


ลูกจ้างทำหน้าที่ข่างเทคนิค

ลูกจ้างทำหน้าที่ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา

ปริญญาตรี สาขาวิขาไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร เครื่องกล และ เทคโนโลยีเครื่องกล หรือ ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เครื่องกล ซ่อมบำรุง รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 


ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน

ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน งานตรวจจ่ายภายนอก กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา

ปริญญาตรีทางการบริหารบริหารธุรกิจ การจัดการบัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร การอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน 


ลูกจ้างหำหน้าที่พนักงานการตลาด

ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช ภูมิภาคภาคใต้ จำนวน ๒ อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขา 

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ ททท :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. – 19 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ททท

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments