ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 พ.ค. 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ”

ลิงค์: https://ehenx.com/14161/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 พ.ค. 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ”

ลิงค์: https://ehenx.com/14160/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการวิชัยแห่งชาดิ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -4 มิ.ย. 2564

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”

ลิงค์: https://ehenx.com/14147/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขลบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 พ.ค. 2564 รวม 28 อัตรา,

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/14133/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 28
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ททท เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 10 พ.ค. -19 พ.ค. 2564 รวม 26 อัตรา,

ททท”

ลิงค์: https://ehenx.com/14100/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป,ผู้ตรวจสอบภายใน,นิติกร,มัณฑนากร,สถาปนิก,พนักงานการเงิน,พนักงานวางแผน,พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์,พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,พนักงานการตลาด,พนักงานการตลาด,นักเขียน,ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร,ลูกจ้างทำหน้าที่ข่างเทคนิค,ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน,ลูกจ้างหำหน้าที่พนักงานการตลาด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 26
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 พ.ค. – 19 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**