สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/14160/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการวิชัยแห่งชาดิ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครงาน

ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

–    เพศชาย/หญิง
–    วุฒิปริญญาตริ ด้านวทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, นิติศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ชักษรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
–    มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
–    สามารถปฏีบ้ตงานล่วงเวลาได้ และเดินทางไปราชการต่างชังหวัดได้บางครั้งคราว
–    มีบุคลิกภาพและมบุษย์สัมพันธ์ที่ดี
–    ละเอียดรอบคอบ ชยัน อดทน เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี รักการเรียนรู้มี ปฏิภาณไหวพริบ และสามารถแก้ไชปัญหาเถพาะหน้าได้
–    มีทักษะในการดิดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิชัย
กองส่งเสริมและสนับสบุนการวิชัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิชัยแห่งชาดิ สำนักงานการวิชัยแห่งชาดิ ชั้น 4 อาคาร วช.4 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 25 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025612445

ต่อ 519, 517, 518, 515

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments