สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/14161/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี) ภารกิจการวิชัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวตล้อม สำนักงานการวิชัยแห่งชาติ
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโททุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. จบการสกษาระดับปริญญาโททุกสาขา
 2. มึทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ถึง ดีมาก จะพิจารณาเป็นกรณึพิเคษ
 3. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นสำคัญ วางแผนในลักษณะหึแสคงความเข้าใจในการบริหารชัดการ ทุนวิจัย หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องการวิชัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. มึความรูด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office สามารถลีบด้นข้อมูลจาก Internet ได้เป็น อย่างดี รวมทั้งการทำ info graphics
 5. สามารถจคบ้นทึกรายงานการประขุมและสรุปประเด็นในการประชุมได้
 6. มึทักษะในการเจรจาและประสานงานกับผูอื่นได้เป็นอย่วงดี และสามารถทำงานเป็นทึม พร้อมช่วยเหลึอเพื่อน ร่วมงาน
 7. มึปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเป็พาะหน้าได้
 8. มึความรับผิดขอบต่อหน้าที่ ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดหน และเอาใจใส่งานที่รับมิดขอบได้เป็นอย่วงดี
 9. รักการเรียนรู้และมีความคิดริเริมสร้างสรรค์
 10. สามวรถปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ และปฏิบัติงานต่างจังหวัคเป็นครั้งคราวได้
 11. สามวรถปฏิบัติงานได้ทุกที่

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเหคด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคาร วข. ๒ ชั้น ๔ 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 21 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments