องค์การเภสัชกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/14155/ หรือ
ตำแหน่ง: ลูกจ้างชั่วคราว
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,740-
อัตราว่าง: 60
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (องค์การเภสัชกรรม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การเภสัชกรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยวิธีการคัดเลือก (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 มีนาคม พ.ศ.2565) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 60 คน โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 60 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10740- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ลูกจ้างชั่วคราว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

1. ลูกจ้างชั่วคราว (11280) รับ 1 คน สังกัด ผ.งานบริหารคุณภาพด้านสารสนเทศและเอกสาร กองบริหารระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1
2. ลูกจ้างชั่วคราว (11281) รับ 1 คน สังกัด แผนกงานวิเคราะห์วัตถุดิบ กองการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1
3. ลูกจ้างชั่วคราว (11284) รับ 1 คน สังกัด แผนกงานวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ กองการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1
4. ลูกจ้างชั่วคราว (11285-86) รับ 2 คน สังกัด แผนกงานซีววิเคราะห์ กองควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1
5. ลูกจ้างชั่วคราว (01136) รับ 1 คน สังกัด แผนกงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1
6. ลูกจ้างชั่วคราว (01150-57X01160-61) รับ 10 คน สังกัด แผนกงานคลังสำรองวัตถุดิบ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
7. ลูกจ้างชั่วคราว (01165X01177-78X01190-94) (01196-97) รับ 15 คน สังกัด แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ์ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
8. ลูกจ้างชั่วคราว (01202-04X01206-09X01214-16) สังกัด แผนกงานคลังสำรองยาสำเร็จรูป รับ 10 คน กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
9.    ลูกจ้างชั่วคราว (01218-20) รับ 3 คน
สังกัด แผนกงานผลิต 1
กองการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1
10.    ลูกจ้างชั่วคราว (01225-26) รับ 2 คน
สังกัด แผนกงานผลิต 2
กองการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1
11.    ลูกจ้างชั่วคราว (01228-29) รับ 2 คน
สังกัด แผนกงานผลิต 4
กองการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1
12.    ลูกจ้างชั่วคราว (01241X01243X01251X01256-
59)    รับ 7 คน
สังกัด แผนกงานผลิต 5 กองการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1
13.    ลูกจ้างชั่วคราว (01262-65X01271) รับ 5 คน สังกัด แผนกงานทดลองผลิตระดับ Pilot Scale
กองการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง องค์การเภสัชกรรม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ

องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เขตธัญบุรีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022038153

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การเภสัชกรรม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments