กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/14346/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล,พนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,800
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น,ชลบุรี,ลพบุรี,สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมปศุสัตว์ โดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารงาน พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงาน และกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ฐ) มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถ ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office 


พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ หรือ
2. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 – 17 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments