กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/14473/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๗)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ด้วย จังหวัดลพบุรี โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๗ ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณลักษณะเฉพาะงานของกลุ่มงาน และ การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เท่านั้น 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ

1) ปฏิบัติให้บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มาให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในการรับแขก
2) ปฏิบัติงานด้านบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อมูลแก่ประชาชนที่มารับบริการ
3) ร่วมพัฒนางานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๗ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๗ เลขที่ ๒๗๕/๓ หมู่ ๒ ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments