ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2565 รวม 24 อัตรา,

กรมสรรพาวุธทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/17163/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างยางและพลาสติก,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างกลโรงงาน,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างไฟฟ้า,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างยนต์,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา (กรมสรรพาวุธทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564 รวม 820 อัตรา,

กรมสรรพาวุธทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15800/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานคลังยุทโธปกรณ์,ลูกมือช่าง,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานขับรถทุ่นแรง,พนักงานเขียนโปรแกรม,พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล,พนักงานสถิติ,พนักงานคอมพิวเตอร์,ช่างสี,ช่างโลหะ,ช่างโยธา,ช่างไฟฟ้า,ช่างไม้,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างกลโรงงาน,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างช่างไฟฟ้า,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างยานยนต์,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
อัตราว่าง: 820
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครราชสีมา,นครสวรรค์,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ราชบุรี,ลพบุรี,สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว)(พนักงานราชการเฉพาะกิจ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2564

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว)(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)”

ลิงค์: https://ehenx.com/14481/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สระแก้ว (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มิ.ย. – 29 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “

ลิงค์: https://ehenx.com/14473/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๗)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -9 ก.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร “

ลิงค์: https://ehenx.com/14472/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 9 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564 รวม 592 อัตรา,

กรมสรรพาวุธทหารบก “

ลิงค์: https://ehenx.com/14415/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานคลังยุทโธปกรณ์,ลูกมือช่าง,พนักงานการเงินการบัญชี,พนักงานธุรการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานรถทุ่นแรง,พนักงานเขียนโปรแกรม,พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล,พนักงานสถิติ,พนักงานคอมพิวเตอร์,ช่างโลหะ,ช่างโยธา,ช่างไม้,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างกลโรงงาน,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างไฟฟ้า,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างยานยนต์,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาคอวพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
อัตราว่าง: 592
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**