ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-21 มิ.ย. 2564 รวม 15 อัตรา,

กทม.

ลิงค์: https://ehenx.com/14529/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,นายแพทย์ปฏิบัติการ,นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-21,610
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (าลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กทม. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ด้วยกรุงเทพมหานครจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ-เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๙) มาตรา ๒๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ-กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ กำหนดรายชื่อวุฒิที่ ก.ก. กำหนดให้คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือก ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๒/๑๓๓๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้สำนักอนามัยรับผิดชอบ ในการจัดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ-กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

(1) ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลากกศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม


นายแพทย์ปฏิบัติการ

1. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
2. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 


นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใส่สาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย

าลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 าลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 – 21 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022452615

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments