กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/16299/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองการสื่อมวลชน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์

ด้วยกองการสื่อมวลซน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์ จะจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์

– ภ่ายภาพและวีดีทัศน์ภารกิจของผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
– ตกแต่ง ตัดต่อภาพ ภารกิจต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
– ออกแบบและจัดทำอินโฟกราฟิก ที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการต่างประเทศ
– จัดทำวีดีทัศน์เกี่ยวกับภารกิจด้านการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
– จัดระบบสารบรรณภาพภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์

– การสอบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ 
– มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสื่อสาร มีความรู้และทักษะในการถ่ายภาพบุคคล ถ่ายภาพพิธีกร หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อการประชาสัมพันธ์
– มีความรู้ทักษะในการถ่ายวีดีทัศน์ ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพ บันทึกเสียง รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ
– มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นอย่างดี อาทิ Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe premiere Pro หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ได้
– เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงดี มีความคล่องตัวสูง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
– สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศได้ 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 ก.พ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments