กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/11753/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (สูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ย. – 6 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศ กรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตึ๋ พระบรมราชบีนาถ อุดรธาบี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน ราชการทวไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิงิการ และเงื่อนไชการสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕© ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕© และตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๓๘๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) จงประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

1. ได้รับปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร หรือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอก กีฎวิทยา ปฐพีวิทยา พืชศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์พืช โรคพืช เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการการผลิตพืช และส่งเสริมการเกษตร
2. มีความรู้ความสามารถด้านหม่อนไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านหม่อนไหมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านหม่อนไหมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล อนุรักษ์คุ้มครองหม่อนไหมและไม้ย้อมสี ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและตรวจสอบหลักฐานการผลิตผ้าไหมเพื่อการออกใบรับรองมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
2. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ การเขตกรรม งานวิทยาการการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งงานด้านการผลิตสารบำรุงพืช และอื่นๆ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและปัจจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านหม่อนและไหม ตลอดจนฝึกอบรมและสาธิต เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์
4. ให้บริการด้านวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช และการเตือนภัยการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อป้องกันกำจัดที่เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเกษตร

– ความรู้ทางด้านการเกษตร การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม มาตรฐาตรสินค้าเกษตร – ความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

– ความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี สูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 – 6 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042180801

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 พ.ย. 2563

สอบวันที่: 3 พ.ย. 2563

ประกาศผลสอบ: 3 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมหม่อนไหม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments