กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/11844/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (โรงพยาบาลศรีสะเกษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ซะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการนรีหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วธึการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแนนสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ ลงวันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕Id และประกาคคณะกรรมการนรีหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมนัตเฉพาะงานและคุณสมนัดิเฉพาะกลุ่นงาน และการจัดทำกรอน ดัดรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรร โดยมีรายละเอยต ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ไดรับปรึญญาตรึหรือคุณๅฒอยำงอื่นที่เทียบได้ไม่ตากวำนี๋ในสาขาวขาเทคโนโลฐหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยหัวใจและทรวงอก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง วิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคโบโลยึโรคหัวใจและทรวงฏกภายโต้การนำกับ แบะนำ ตรวจสอบและปฏิบ้ติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก ขั้น ๔ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 – 21 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments