ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2565 รวม 146 อัตรา,

กรมทางหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/17524/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ,นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 146
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 เม.ย. -8 พ.ค. 2565 รวม 283 อัตรา,

กรมทางหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/16624/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 283
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 เม.ย. – 8 พ.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.พ. -14 มี.ค. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมทางหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/16356/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.พ. – 14 มี.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 เม.ย. 2564

กรมทางหลวง”

ลิงค์: https://ehenx.com/13928/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร,พนักงานเครื่องกล,พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักงานทางหลวงที่ 18)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 เม.ย. -27 เม.ย. 2564

กรมทางหลวง”

ลิงค์: https://ehenx.com/13927/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมทางหลวง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 เม.ย. – 27 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทางหลวง กรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 เม.ย. -23 เม.ย. 2564

กรมทางหลวง กรุงเทพ”

ลิงค์: https://ehenx.com/13926/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมทางหลวง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 เม.ย. -23 เม.ย. 2564

กรมทางหลวง”

ลิงค์: https://ehenx.com/13925/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบูรณ์ (สำนักงานทางหลวงที่ 6)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 เม.ย. 2564 รวม 10 อัตรา,

กรมทางหลวง”

ลิงค์: https://ehenx.com/13924/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,พนักงานโยธา,พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร,พนักงานเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (สำนักงานทางหลวงที่ 14)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ม.ค. -29 ม.ค. 2564 รวม 79 อัตรา,

กรมทางหลวง”

ลิงค์: https://ehenx.com/12232/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 79
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 29 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**