ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 เม.ย. -18 เม.ย. 2565 รวม 55 อัตรา,

กรมป่าไม้

ลิงค์: https://ehenx.com/16579/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจป่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานขับเครื่องจักร,พนักงานพิทักษ์ป่า,ช่างสำรวจ,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการป่าไม้,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: ,กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ชลบุรี,ตาก,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,ลำปาง,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 เม.ย. – 18 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2564 รวม 71 อัตรา,

กรมป่าไม้ “

ลิงค์: https://ehenx.com/14265/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัิติงาน,เจ้าพนักงานป่าไม้ปฎิบัติงาน,นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 71
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 พ.ค. -3 มิ.ย. 2564 รวม 13 อัตรา,

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ”

ลิงค์: https://ehenx.com/14095/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกรปฏิบัติการ(ระดับปริญญาโท),เศรษฐกรปฏิบัติการ(ระดับปริญญาตรี),นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ 19 พ.ค. -14 มิ.ย. 2564

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ”

ลิงค์: https://ehenx.com/14094/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 พ.ค. -21 พ.ค. 2564 รวม 50 อัตรา,

กรมป่าไม้”

ลิงค์: https://ehenx.com/14076/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ป่าไม้,เจ้าหน้าที่ตรวจป่า,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานพิทักษ์ป่า,พนักงานขับเครื่องจักร,ช่างสำรวจ,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตาก,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,ลำปาง,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ค. – 21 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**