Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ 19 เม.ย. -30 เม.ย. 2564

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ”

ลิงค์: https://ehenx.com/13923/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 เม.ย. 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3″

ลิงค์: https://ehenx.com/13917/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 เม.ย. -23 เม.ย. 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ”

ลิงค์: https://ehenx.com/13916/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-23 เม.ย. 2564 รวม 63 อัตรา,

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์”

ลิงค์: https://ehenx.com/13903/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกรรมการเงิน,เจ้าหน้าที่นิทรรศการ,นายช่าง,เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์,เจ้าหน้าที่สารบรรณ,วิศวกร,เจ้าหน้าที่ธุรการ,นายช่างแผนที่,เจ้าหน้าที่จัดกรรมสิทธิ์,เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล,เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ด้านบริการผู้เช่า),เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,800-19,800
อัตราว่าง: 63
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ฉะเชิงเทรา,นครปฐม,นครสวรรค์,พระนครศรีอยุธยา,เพชรบุรี,ลำปาง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 เม.ย. -23 เม.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

ศูนย์การทหารปืนใหญ่”

ลิงค์: https://ehenx.com/13879/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างพิมพ์แผนที่,พลขับรถ,เสมียน,นายสิบสวัสดิการและการบันเทิง,รองผบ.หมู่,ผู้คุม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (ศูนย์การทหารปืนใหญ่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**