สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ลิงค์: https://ehenx.com/13903/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกรรมการเงิน,เจ้าหน้าที่นิทรรศการ,นายช่าง,เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์,เจ้าหน้าที่สารบรรณ,วิศวกร,เจ้าหน้าที่ธุรการ,นายช่างแผนที่,เจ้าหน้าที่จัดกรรมสิทธิ์,เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล,เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ด้านบริการผู้เช่า),เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,800-19,800
อัตราว่าง: 63
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ฉะเชิงเทรา,นครปฐม,นครสวรรค์,พระนครศรีอยุธยา,เพชรบุรี,ลำปาง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี ๒๕๖๔

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงาน ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จำนวน ๖๓ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกรรมการเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่นิทรรศการ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่าง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์

อัตราว่าง : 17 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สารบรรณ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างแผนที่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่จัดกรรมสิทธิ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล

อัตราว่าง : 13 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (ด้านบริการผู้เช่า)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน)

อัตราว่าง : 6 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน 

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่บัญชี

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ 

พระนครศรีอยุธยา

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 • มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพชรบุรี

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 • มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่
 • ใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกรรมการเงิน

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชี ๑ ปี 

เจ้าหน้าที่นิทรรศการ

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการท่องเที่ยวและการโรงแรมจะพิจารณา เป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ วันอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามวันและเวลาเปิดทำการ ของอาคารนิทรรศนํรัตนโกสินทร์ได้ 

นายช่าง

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการแก่ไขปัญหาการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน ระบบเครือข่าย การตั้งค่าต่าง ๆ และโปรแกรม Media ต่าง ๆ
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ วันอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามวันและเวลาเปิดทำการ ของอาคารนิทรรศนํรัตนโกสินทร์ได้ 

เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน อสังหาริมทรัพย์ การบริหารโครงการ หรืองานด้านเอกสารและจัดการฐานข้อมูล จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

นครปฐม

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

พระนครศรีอยุธยา

 • เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

เพชรบุรี

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

เจ้าหน้าที่สารบรรณ

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

วิศวกร

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถออกแบบ และเขียนแบบไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเอกสารและการจัดการฐานข้อมูล

นครปฐม

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่

เพชรบุรี

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่

นายช่างแผนที่

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือบริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการใช่โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี 

เจ้าหน้าที่จัดกรรมสิทธิ์

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ หรือการจัดการทั่วไป 

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร และการจัดการฐานข้อมูล
 • สามารถใช่โปรแกรม Microsoft Access, Oracle หรือ ภาษา SQL ได้ 

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

พระนครศรีอยุธยา

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

นครสวรรค์

 • เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

เพชรบุรี

 • เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (ด้านบริการผู้เช่า)

พระนครศรีอยุธยา

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

เพชรบุรี

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน)

นครปฐม

 • เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

พระนครศรีอยุธยา

 • เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

ลำปาง

 • เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

เพชรบุรี

 • เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเงิน

กรุงเทพมหานคร

 1. จัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายประจำวัน และจำนวนเงินคงเหลือทุกบัญชีพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ
 2. ตรวจสอบและยืนยันรายการรับเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชี

กรุงเทพมหานคร

 1. บันทึกรายการทางการบัญชี
 2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่าย
 3. ตรวจสอบรายการทางบัญชี

พระนครศรีอยุธยา

 1. จัดทำรายรับ – รายจ่าย
 2. บันทึกข้อมูลรายการทางบัญชีในระบบ SAP
 3. จัดทำงบประมาณประจำปี และการควบคุมดูแล การใช้งบประมาณต่าง ๆ
 4. ควบคุมดูแลการจัดจ้าง จัดหา การเบิกจ่าย งบประมาณให้ลูกต้องระเบียบของสำนักงาน ทรัพย์สินฯ พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ลูกต้อง
 5. ตรวจทานใบส่งเงิน ออกใบเสร็จรับเงินนำเงินเข้าบัญชีผลประโยชน์สำนักงานฯ รวมถึง บันทึกรายการรับเงินประจำวัน และสรุปข้อมูล ส่งสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ส่วนกลาง
 6. ควบคุมดูแลเงินประกันการเช่า ขออนุมัติจ่ายคืน เงินประกันการเช่าและส่งหลักฐานการจ่ายเงิน

เพชรบุรี

 1. จัดทำรายรับ – รายจ่าย
 2. บันทึกข้อมูลรายการทางบัญชีในระบบ SAP
 3. จัดทำงบประมาณประจำปี และการควบคุมดูแล การใช้งบประมาณต่าง ๆ
 4. ควบคุมดูแลการจัดจ้าง จัดหา การเบิกจ่าย งบประมาณให้ลูกต้องระเบียบของสำนักงาน ทรัพย์สินฯ พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ลูกต้อง
 5. ตรวจทานใบส่งเงิน ออกใบเสร็จรับเงินนำเงินเข้าบัญชีผลประโยชน์สำนักงานฯ รวมถึง บันทึกรายการรับเงินประจำวัน และสรุปข้อมูล ส่งสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ส่วนกลาง
 6. ควบคุมดูแลเงินประกันการเช่า ขออนุมัติจ่ายคืน เงินประกันการเช่าและส่งหลักฐานการจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกรรมการเงิน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

กรุงเทพมหานคร

 1. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารรายรับและรายจ่าย และเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ
 2. จัดทำเรื่องขออนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
 3. จัดทำเช็คสั่งจ่ายและการโอนเงินเข้าบัญชี
 4. จัดทำเรื่องขอรับเงินสนับสบุนและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. บันทึกสรุปบัญชีรายรับและรายจ่าย

เจ้าหน้าที่นิทรรศการ

กรุงเทพมหานคร

 1. ให้ข้อมูลนิทรรศการ และเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมและผูใช้บริการ
 3. ดูแลความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อจัดแสดงต่าง ๆ
 4. ให้บริการนำชมนิทรรศการเป็นหมู่คณะโดยปฏิบัติงาน ณ อาคารนิทรรศนํรัตนโกสินทร์

นายช่าง

กรุงเทพมหานคร

 1. ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และแก่ไข หรือประสานงานผู้เชี่ยวชาญการซ่อมบำรุง แก่ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายการเชื่อมต่อ อุปกรณ์สารสนเทศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Media JAVA Flash Player และ Watchout
 2. จัดทำตารางการซ่อมบำรุง ใบงานซ่อมบำรุง รายงานการตรวจสอบซ่อมบำรุงประจำเดือน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุง

เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์

กรุงเทพมหานคร

 1. บริหารสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน
 2. รวบรวมข้อมูลสำหรับการบริหารงานจัดประโยชน์ เพื่อกำหนดค่าเช่า เงื่อนไขการเช่า
 3. สำรวจสถานที่เช่า เพื่อตรวจสอบ เปรียบเทียบ ปรับปรุง ข้อมูลประกอบการจัดประโยชน์
 4. ดูแล รักษา สถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และมั่นคง แข็งแรง
 5. ติดตาม และตรวจสอบการเช่า เพื่อให้เป็นไป ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
 6. ประเมินความเปลี่ยนแปลงของสถานที่เช่า ศักยภาพของพื้นที่ สภาพแวดล้อม และนำเสนอ แนวทางการพัฒนาทางกายภาพ และคุณภาพชีวิต
 7. ลงพื้นที่ตรวจสอบค้นหาข้อเท็จจริง ให้คำแนะนำ หรือ ชี้แจงเพื่อแกไขปัญหา และสร้างความเข้าใจ ในเรื่องการเช่า

นครปฐม

 1. ดูแลผลประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ โดยประเมิน ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ กำหนดอัตรา
  ผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า และวางแผน การจัดประโยชน์
 2. บริหาร ควบคุมและดูแลสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน
 3. จัดทำสัญญาเช่า และทำนิติกรรมต่าง ๆ
 4. ติดตามและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในสถานที่เช่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 5. เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เช่ากรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับ การเช่าและใช้ประโยชน์ในสถานที่เช่า

ฉะเชิงเทรา

 1. ดูแลผลประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ โดยประเมิน ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ กำหนดอัตรา ผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า และวางแผน การจัดประโยชน์
 2. บริหาร ควบคุมและดูแลสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน
 3. จัดทำสัญญาเช่า และทำนิติกรรมต่าง ๆ
 4. ติดตามและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในสถานที่เช่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 5. เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เช่ากรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับ การเช่าและใช้ประโยชน์ในสถานที่เช่า

พระนครศรีอยุธยา

 1. ดูแลผลประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ โดยประเมิน ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ กำหนดอัตรา ผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า และวางแผน การจัดประโยชน์
 2. บริหาร ควบคุมและดูแลสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน
 3. จัดทำสัญญาเช่า และทำนิติกรรมต่าง ๆ
 4. ติดตามและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในสถานที่เช่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 5. เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เช่ากรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับ การเช่าและใช้ประโยชน์ในสถานที่เช่า

เพชรบุรี

 1. ดูแลผลประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ โดยประเมิน ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ กำหนดอัตรา
  ผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า และวางแผนการจัดประโยชน์
 2. บริหาร ควบคุมและดูแลสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน
 3. จัดทำสัญญาเช่า และทำนิติกรรมต่าง ๆ
 4. ติดตามและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในสถานที่เช่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 5. เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เช่ากรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับ การเช่าและใช้ประโยชน์ในสถานที่เช่า

เจ้าหน้าที่สารบรรณ

กรุงเทพมหานคร

 1. รับ – ส่งหนังสือ
 2. ทำหนังสือโต้ตอบและติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ
 3. จัดการและดูแลงานสารบรรณ
 4. รวบรวมการจัดทำงบประมาณประจำปี
 5. งานจัดทำรายงานประจำเดือน
 6. ดูแลการเบิก – ส่งใช้เงินยืมเงินสดย่อย
 7. ดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์

วิศวกร

กรุงเทพมหานคร

 1. ตรวจสอบสถานที่เช่าอาคาร พร้อมคำนวณพื้นที่ สิ่งปลูกสร้าง เมื่อมีการโอนสิทธิ หรือครบกำหนด อายุสัญญาเช่า รวมถึงตรวจสอบพื้นที่ส่วนต่อเดิม ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 2. ตรวจสอบพิจารณาให้คำแนะนำและควบคุมงาน ตามข้อกำหนดในวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ในการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคาร
 3. ตรวจและพิจารณาแบบรายละเอียดอาคาร ที่จะก่อสร้าง ต่อเดิม ดัดแปลงและซ่อมแซม ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร
 4. ออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ สาธารณูปโภค
 5. กำหนด TOR ในการจัดหาผู้รับจ้าง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรุงเทพมหานคร

 1. รับ – ส่งหนังสือ
 2. ทำหนังสือโต้ตอบและติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ
 3. จัดการและดูแลงานสารบรรณ
 4. รวบรวมการจัดทำงบประมาณประจำปี
 5. งานจัดทำรายงานประจำเดือน
 6. ดูแลการเบิก – ส่งใช้เงินยืมเงินสดย่อย
 7. ดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์

นครปฐม

 1. รับ – ส่งหนังสือ
 2. ทำหนังสือโต้ตอบและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
 3. ดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์
 4. ดูแลอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน

ฉะเชิงเทรา

 1. รับ – ส่งหนังสือ
 2. ทำหนังสือโต้ตอบและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
 3. ดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์
 4. ดูแลอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน

เพชรบุรี

 1. รับ – ส่งหนังสือ
 2. ทำหนังสือโต้ตอบและติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ
 3. ดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์
 4. ดูแลอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน

นายช่างแผนที่

กรุงเทพมหานคร

 1. งานจำลองแผนที่เพื่อจัดทำแผนที่ประกอบสัญญาเช่า
 2. การนำเข้าฐานข้อมูลแผนที่ประกอบสัญญาเช่า
 3. ค้นหาหลักฐานแผนที่เพื่อนำไปประกอบการรังวัด
 4. สนับสนุนข้อมูลด้านแผนที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
 5. พัฒนาระบบการจัดทำ การนำเข้าฐานข้อมูลแผนที่ ประกอบสัญญาเช่าและแผนที่ให้เป็นสากล

เจ้าหน้าที่จัดกรรมสิทธิ์

กรุงเทพมหานคร

 1. จัดทำฐานข้อมูลเอกสารสิทธื้ที่ดิน
 2. จัดทำราคาประเมินที่ดินทางราชการ
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน กรมธนารักษ์
 4. ศึกษา พัฒนา ตรวจสอบ และวางระบบฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงระบบ SASS กับ ระบบ PIS

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล

กรุงเทพมหานคร

จัดเก็บ ปรับปรุง บันทึก และตรวจสอบข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานด้านการจัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย

 1. บันทึกระเบียนประวัติอัตราทรัพย์สินและตรวจสอบ ข้อมูลทะเบียน ในระบบฐานข้อมูลกลาง (PIS)
 2. การตรวจทานข้อมูลทะเบียนก่อนส่งร่างสัญญาเช่า และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจัดประโยชน์ และสัญญาเช่า
 3. งานจัดทำทะเบียนเอกสารสำคัญ ได้แก่ เอกสารสัญญาเช่า และเอกสารหลักฐาน การจัดประโยชน์

ฉะเชิงเทรา

 1. ดูแลทะเบียนอัตราตั้งเก็บอสังหาริมทรัพย์ บันทึกการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันและ ประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรัปปรุง ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
 2. ตรวจสอบ ดูแล สำรวจสถานที่เช่า บันทึกข้อมูล การตรวจพบพร้อมรูปถ่ายประกอบ
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของร่างสัญญาเช่าและ จัดส่งสัญญาเช่าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บ
 4. บันทึกข้อมูลการชำระค่าเช่า ค่าภาษี และ ตรวจสอบค่าเช่าและค่าภาษีค้างชำระ
 5. จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า และค่าภาษี
 6. งานจัดทำรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานทะเบียนข้อมูล
 7. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ของหน่วยงาน

พระนครศรีอยุธยา

 1. ดูแลทะเบียนอัตราตั้งเก็บอสังหาริมทรัพย์ บันทึกการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันและ ประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรัปปรุง ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
 2. ตรวจสอบ ดูแล สำรวจสถานที่เช่า บันทึกข้อมูล การตรวจพบพร้อมรูปถ่ายประกอบ
 3. ตรวจสอบความลูกต้องของร่างสัญญาเช่าและ จัดส่งสัญญาเช่าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บ
 4. บันทึกข้อมูลการชำระค่าเช่า ค่าภาษี และ ตรวจสอบค่าเช่าและค่าภาษีค้างชำระ
 5. จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า และค่าภาษี
 6. งานจัดทำรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานทะเบียนข้อมูล
 7. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ของหน่วยงาน

นครสวรรค์

 1. ดูแลทะเบียนอัตราตั้งเก็บอสังหาริมทรัพย์ บันทึกการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันและ ประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรัปปรุง ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
 2. ตรวจสอบ ดูแล สำรวจสถานที่เช่า บันทึกข้อมูล การตรวจพบพร้อมรูปถ่ายประกอบ
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของร่างสัญญาเช่าและ จัดส่งสัญญาเช่าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บ
 4. บันทึกข้อมูลการชำระค่าเช่า ค่าภาษี และ ตรวจสอบค่าเช่าและค่าภาษีค้างชำระ
 5. จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า และค่าภาษี
 6. งานจัดทำรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานทะเบียนข้อมูล
 7. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ของหน่วยงาน

เพชรบุรี

 1. ดูแลทะเบียนอัตราตั้งเก็บอสังหาริมทรัพย์ บันทึกการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันและ ประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรัปปรุง ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
 2. ตรวจสอบ ดูแล สำรวจสถานที่เช่า บันทึกข้อมูล การตรวจพบพร้อมรูปถ่ายประกอบ
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของร่างสัญญาเช่าและ จัดส่งสัญญาเช่าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บ
 4. บันทึกข้อมูลการชำระค่าเช่า ค่าภาษี และ ตรวจสอบค่าเช่าและค่าภาษีค้างชำระ
 5. จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า และค่าภาษี
 6. งานจัดทำรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานทะเบียนข้อมูล
 7. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ของหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (ด้านบริการผู้เช่า)

พระนครศรีอยุธยา

 1. ให้ข้อมูลเบื้องต้น อธิบาย ชี้แจง ระเบียบ หลักเกณฑ์ การเช่าให้ผู้เช่าเข้าใจ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การยื่นเรื่องราว การทำนิติกรรมต่าง ๆ
 2. รับคำร้องขอดำเนินการต่าง ๆ และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 3. จัดทำสัญญาเช่าใหม่หลังจากมีอนุมัติ บันทึกถ้อยคำต่าง ๆ และใบเปลี่ยนแปลงการเช่า
 4. ติดตามให้ผู้เช่ามาดำเนินการตามอนุมัติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 5. รับชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และออกใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ
 6. จัดส่งเงินพร้อมรายงานการชำระค่าเช่าค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และเงินประกันต่าง ๆ
 7. งานจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ หน่วยงานจัดประโยชน์ประจำทุกเดือน

เพชรบุรี

 1. ให้ข้อมูลเบื้องต้น อธิบาย ชี้แจง ระเบียบ หลักเกณฑ์ การเช่าให้ผู้เช่าเข้าใจ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การยื่นเรื่องราว การทำนิติกรรมต่าง ๆ
 2. รับคำร้องขอดำเนินการต่าง ๆ และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 3. จัดทำสัญญาเช่าใหม่หลังจากมีอนุมัติ บันทึกถ้อยคำต่าง ๆ และใบเปลี่ยนแปลงการเช่า
 4. ติดตามให้ผู้เช่ามาดำเนินการตามอนุมัติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 5. รับชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และออกใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ
 6. จัดส่งเงินพร้อมรายงานการชำระค่าเช่าค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และเงินประกันต่าง ๆ
 7. งานจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ หน่วยงานจัดประโยชน์ประจำทุกเดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน)

นครปฐม

 1. จัดเก็บค่าเช่าที่ดิน อาคาร แผงลอย และหาบเร่
 2. จัดเก็บค่าภาษีโรงเรือน
 3. รายงานความผิดปกติของสถานที่เช่า
 4. งานบริการและประชาสัมพันธ์ผู้เช่า

พระนครศรีอยุธยา

 1. จัดเก็บค่าเช่าที่ดิน อาคาร แผงลอย และหาบเร่
 2. จัดเก็บค่าภาษีโรงเรือน
 3. รายงานความผิดปกติของสถานที่เช่า
 4. งานบริการและประชาสัมพันธ์ผู้เช่า

ลำปาง

 1. จัดเก็บค่าเช่าที่ดิน อาคาร แผงลอย และหาบเร่
 2. จัดเก็บค่าภาษีโรงเรือน
 3. รายงานความผิดปกติของสถานที่เช่า
 4. งานบริการและประชาสัมพันธ์ผู้เช่า

เพชรบุรี

 1. จัดเก็บค่าเช่าที่ดิน อาคาร แผงลอย และหาบเร่
 2. จัดเก็บค่าภาษีโรงเรือน
 3. รายงานความผิดปกติของสถานที่เช่า
 4. งานบริการและประชาสัมพันธ์ผู้เช่า

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments