กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/13905/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสารนิเทศ

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมสารนิเทศประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใซ้เป็นเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีความสนใจหรือประสบการณ์ เกี่ยวกับงานด้านบริหารข้อมูลข่าวสารและการต่างประเทศ
 4. มีทักษะการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถพิมพ์ อังกฤษ/ไทยได้คล่อง
 5. มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Office (Word / Excel และ Power Point) การออกแบบกราฟิกชั้นพื้นฐาน และสามารถ ปรับปรุงหรือเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์ได้
 6. สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อต้องห้ามตามกฎ ก.พ. (พ.ศ. 255
 7. ออกท่าม ความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง,, และลงชื่อ กำกับ

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์

 1. ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร (Monitoring Unit) เกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ประเทศไทย และจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ทาง เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ โดยปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 2. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจกรมสารนิเทศ เช่น เตรียมจัดประขุม บรรยาย การศึกษาดูงาน สรุปประเด็นสำคัญจากการสัมมนาต่าง ๆ และติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น
 3. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 4. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาทั้งในวันราชการ และวันหยุดราชการได้

 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 18 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments