ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2565

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ลิงค์: https://ehenx.com/17811/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ต.ค. -21 ต.ค. 2565

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ลิงค์: https://ehenx.com/17692/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 21 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 เม.ย. -29 เม.ย. 2565

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ลิงค์: https://ehenx.com/16574/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 เม.ย. – 29 เม.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 มี.ค. 2564

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ลิงค์: https://ehenx.com/13131/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-8 มี.ค. 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง”

ลิงค์: https://ehenx.com/13130/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวางผังเมือง,พนักงานนิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี (สำนักงานโยธาริการและผังเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สปก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 มี.ค. 2564 รวม 100 อัตรา,

สปก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”

ลิงค์: https://ehenx.com/13128/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,สถาปนิกปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 มี.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-8 มี.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1″

ลิงค์: https://ehenx.com/13127/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ (ศรชล.ภาค ๑))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 มี.ค. 2564

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2″

ลิงค์: https://ehenx.com/13125/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 มี.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3″

ลิงค์: https://ehenx.com/13124/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต (ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-18 มี.ค. 2564 รวม 20 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)”

ลิงค์: https://ehenx.com/13119/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 มี.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**