ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2

ลิงค์: https://ehenx.com/13125/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ (ศรชล.ภาค ๒) มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๔ อัตรา รายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเลขานุการ ห่รือทางคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะเรียกร้อง ขอสิทธิตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้
  2. มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
  3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
  4. สามารถปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้
  5. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕

พนักงานการเงินและบัญชี

  1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี หรือการเงิน และการธนาคาร สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะเรียกร้องขอสิทธิตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้
  2. มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
  3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
  4. สามารถปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้
  5. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ ถนนริมทะเล ตำบลบ่อยาง อำเภอสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 – 12 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034325805

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments