กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/12098/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ม.ค. – 12 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ สังกัดกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเผยแพร่

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเผยแพร่

ต้องเป็ฯผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเผยแพร่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเผยแพร่กิจกรรมและความรู้โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นในการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 2. ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณื ประชาสัมพันะ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ และการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 3. รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและช่วยเหลือการจัดทำข่าว บทความ และสารคดี เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชน โดยจัดทำเป็นภาพถ่าย ภาพสไลด์ วีดิทัศน์
 4. รวบรวมข้อมูล และช่วยเหลือการจัดทำเอกสารและภาพเผยแพร่ เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษ๖รกร และบุคคลทั่วไป

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเผยแพร่

 1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 4. ระเบียบำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. การเขียนข่าว บทความ บรรยายสรุป การจัดเตรียมแถลงข่าว
 8. การศึกษาวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน การรวบรวมข้อูล การดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตเทเวศน์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 – 12 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments