กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/13907/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ที่ ๓/๒๕๖๔

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการดัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูล สำหรับแอปพลิเคชัน Discover Latin America

ด้วยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร
บุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และด้นคว้าข้อมูล สำหรับแอปพลิเคชัน Discover Latin America ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูล

 1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและสเปนในเกณฑ์ดี-ดีมาก ทั้งนี้ หากมี
  ความรู้ภาษาโปรตุเกสจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) และ โปรแกรมตัดต่องานวีดิทัศน์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษได้คล่อง
 4. มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในบริบทของภูมิภาค ลาดินอเมริกาและแคริบเบียน ตลอดจนติดตามเหตุการณ์ข่าวสารระหว่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เข่น เอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 5. มีความสามารถในการด้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล แปลเอกสาร เขียนบทความ และ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
 6. มีความกระดือรือร้น คล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

พนักงานวิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูล

 • บริหารการจัดการดูแลและปรับปรุงข้อมูลแอปพลิเคชัน Discover Latin America (DLA) และ เว็บไซต์ของ DLA (http://discoverlatinamerica.net) ให้ทันสมัย
 • ติดตามพัฒนาการความเคลื่อนไหวในมิติต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ ๓๓ ประเทศในภูมิภาคลาดินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งรวมถึง การเข้าถึงและสามารถแปลข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากภาษาสเปน และ/หรือ โปรตุเกส เป็นไทยได้ เพื่อประกอบ การค้นคว้า ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและเขียนรายงาน และ/หรือ บทความสำหรับบรรจุ ในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ DLA
 • รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำมาจัดทำเป็น infographic หรือสื่อประสมสมัยใหม่อื่น ๆ เพื่อกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ใช้ประชาสัมพันธ์ในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ DLA รวมถึงสื่อต่าง ๆ
 • สนับสนุนการจัดทำนิตยสารออนไลน์ DLA MAGAZINE และภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานวิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูล

 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครส่งไฟล์ใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ latinlink2020@gmail.com โดยระบุหัวเรื่อง “สมัครสอบคัดเลือกพนักงานวิเคราะห์และ ด้นคว้าข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชัน Discover Latin America”

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 – 19 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026435113

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments