กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/13908/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานรับรองในการประชุมงานพิธีและงานเลี้ยงรับรอง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,690-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ที่ 1 /2564

เรื่อง รับสมัครบุคคลเช้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจัางเหมาบริการ

ด้วยสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีดวาม ประสงค์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเช้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียด ด้งนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานรับรองในการประชุม งานพิธี และงานเลี้ยงรับรอง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานรับรองในการประชุม งานพิธี และงานเลี้ยงรับรอง

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานรับรองในการประชุม งานพิธี และงานเลี้ยงรับรอง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  1. ปฏิบัติงานในการจัดตกแต่งสถานที่ และจัดเลี้ยงอาหาร จัดเครื่องใช้ และเครื่องดื่มรับรองแขกใน การจัดประชุม การรับรองและพิธีการต่างๆ รวมถึงจัดเก็บภาชนะที่ใช้ในการจัดเลี้ยงให้สะอาดเรียบร้อยพร้อม ใช้งาน
  2. อำนวยความสะดวกและความเรียบร้อยในการจัดประชุมและการจัดงานต่างๆ
  3. ให้บริการรับรองแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและบุคคลสำคัญของกระทรวง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 ทางไปรษณีย์ โดย จ่าหน้าซองสิงสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ (ฝ่ายอำนวยการ) เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงเทพมหานคร 10400 โดยระบุตำแหน่งที่ประสงค์จะสมัคร ให้ซัดเจน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 16 เมษายน 2564 หรือยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองที่ ประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงเวลาตังกล่าว 

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 – 16 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022035000

ต่อ 24179 หรือ 24178

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments