สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/13999/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสัญญาจ้างเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากร สัญญาจ้าง เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญขี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์เวชศาสตร์พื่นฟู จำนวน 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
  2. ถ้าเพศชายด้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาบัญชี
  4. มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล
  5. มีความรู้ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และเครื่องใช้สำนักงานไต้ดี
  7. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความชื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละ เวลาให้กับงาน
  8. หากได้รับคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคํ้าประกันตามหลักเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รับผิดชอบการเก็บค่ารักษาพยาบาล คิดค่ารักษาพยาบาลตามหมวดหมู่ของการเบิกจ่าย บันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายตามสิทธิการรักษา รวบรวมสถิติการเบิกค่ารักษาพยาบาลประจำเดือน ติดตามการโอนเงิน/ การจ่ายเงินจากด้นสังกัดทุกสิทธิ เพื่อสอบทานกับข้อมูลที่ตั้งเบิก สรุปยอดการตั้งเบิก/ยอดรายรับของผู้ป่วย ตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล และปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ 

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments