ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 เม.ย. -12 พ.ค. 2564 รวม 22 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน”

ลิงค์: https://ehenx.com/13958/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ขนส่ง,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 เม.ย. – 12 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 เม.ย. -29 เม.ย. 2564

กรมท่าอากาศยาน”

ลิงค์: https://ehenx.com/13918/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (ท่าอากาศยานขอนแก่น)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 เม.ย. – 29 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน พิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 เม.ย. -30 เม.ย. 2564

กรมท่าอากาศยาน พิษณุโลก”

ลิงค์: https://ehenx.com/13914/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ประชาสัมพันธ์),นายช่างเครื่องกล,เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (ท่าอากาศยานพิษณุโลก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน สกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 เม.ย. -30 เม.ย. 2564

กรมท่าอากาศยาน สกลนคร”

ลิงค์: https://ehenx.com/13900/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่พัสดุ,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร (ท่าอากาศยานสกลนคร )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน กระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -27 เม.ย. 2564

กรมท่าอากาศยาน กระบี่”

ลิงค์: https://ehenx.com/13899/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่พัสดุ,นายช่างโยธา,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (ท่าอากาศยานกระบี่ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 เม.ย. – 27 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 เม.ย. -30 เม.ย. 2564

กรมท่าอากาศยาน”

ลิงค์: https://ehenx.com/13884/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก (ท่าอากาศยานแม่สอด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -27 เม.ย. 2564

กรมท่าอากาศยาน”

ลิงค์: https://ehenx.com/13883/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม (ท่าอากาศยาน นครพนม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 เม.ย. – 27 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ธ.ค. -30 ธ.ค. 2563 รวม 9 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน”

ลิงค์: https://ehenx.com/12102/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่ขนส่ง,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: ยะลา (ท่าอากาศยานเบตง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 ต.ค. 2563

กรมท่าอากาศยาน”

ลิงค์: https://ehenx.com/11423/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ต.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ส.ค. -2 ก.ย. 2563

กรมท่าอากาศยาน”

ลิงค์: https://ehenx.com/10619/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ด้านประชาสัมพันธ์),เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,ขอนแก่น,นครพนม,บุรีรัมย์,ลำปาง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ส.ค. – 2 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**