Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-13 เม.ย. 2564 รวม 75 อัตรา,

กระทรวงกลาโหม”

ลิงค์: https://ehenx.com/13850/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน,พลขับรถ,เสมียนแผนกความร่วมมือกับคู่เจรจา,เสมียนแผนกบริหารฐานข้อมูล,นายทหารพยาบาล,ช่างเทคนิค,นายสิบส่งกำลัง,เสมียนการเงิน,ช่างก่อสร้าง,พนักงานธุรการ,พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานบริการอุตสาหกรรม,พนักงานโรงพิมพ์,ลูกมือช่าง,พนักงานพัสดุ,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 75
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครสวรรค์,นนทบุรี,ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 เม.ย. -13 เม.ย. 2564 รวม 67 อัตรา,

กระทรวงกลาโหม”

ลิงค์: https://ehenx.com/13218/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน,พนักงานราชการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 67
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 เม.ย. – 13 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**